So sánh sản phẩm

CÁC BIỂN HIỆU-BIỂN BÁO TRONG ĐÀO TẠO LÁI XE

CÁC BIỂN HIỆU-BIỂN BÁO TRONG ĐÀO TẠO LÁI XE

 • Biển báo cấm
  29Tháng 29

  Biển báo cấm

  Đăng bởi:  ĐÀO TẠO LÁI XE CHUYÊN NGHIỆP

  Biển báo cấm có lẽ là nhóm biển quan trọng nhất trong giao thông đường bộ. Nếu vi phạm là bị phạt …

 • Biển báo nguy hiểm
  29Tháng 29

  Biển báo nguy hiểm

  Đăng bởi:  ĐÀO TẠO LÁI XE CHUYÊN NGHIỆP

  Đó là những biển báo hình tam giác đều, viền đỏ, nền màu vàng, trên có hình vẽ màu đen mô tả sự …

 • Biển chỉ dẫn
  29Tháng 29

  Biển chỉ dẫn

  Đăng bởi:  ĐÀO TẠO LÁI XE CHUYÊN NGHIỆP

  Nhóm biển này hướng dẫn những thông tin cần thiết và hữu ích để người đi đường được thuận lợi, an …

 • Biển hiệu lệnh
  29Tháng 29

  Biển hiệu lệnh

  Đăng bởi:  ĐÀO TẠO LÁI XE CHUYÊN NGHIỆP

  Biển hiệu lệnh là nhóm biển quan trọng trong giao thông đường bộ Việt Nam. Chúng đưa ra những hiệu …

 • Biển phụ
  29Tháng 29

  Biển phụ

  Đăng bởi:  ĐÀO TẠO LÁI XE CHUYÊN NGHIỆP

Chat Facebook